Winkelwagen
Totaal:
 
€0,00

Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van producten heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door of namens de koper. De koper neemt contact met de verkoper om de retourmodaliteiten te bespreken.
2. De koper zal zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking indien hij producten wil retourneren. De koper zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Geretourneerde producten mogen geen zichtbare tekenen van slijtage of gebruik vertonen en geschikt zijn voor herverkoop. Bij beschadigingen zullen de desbetreffende kosten worden afgetrokken van de terugbetaling.
3. Indien de koper van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de producten in de originele staat en verpakking, samen met een kopie van de factuur, retourneren aan de verkoper binnen de 14 kalenderdagen, conform de door de verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. De verkoper zal het aankoopbedrag terugbetalen mits aftrek van de hierboven vermelde extra kosten na ontvangst van de geretourneerde producten. De juistheid van alle door ons terugbetaalde bedragen wordt geacht vast te staan, tenzij u ons binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van vermeende onjuistheden.

TERUG NAAR BOVEN